ΚΥΑ Αρ. οικ. 191002 (ΦΕΚ 2220Β, 9/9/2013) – Τροποποίηση της ΚΥΑ 145116 για την Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργαμένων Λυμάτων

Η ΚΥΑ Αρ. οικ. 191002 τροποποιεί την ΚΥΑ 145116 σε διάφορα σημεία, με σημεντικότερο το ότι πλέον η Άδεια Επαναχρησιμοποίησης επεξεργαμένων λυμάτων αντικαθίσταται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Έργου/Δραστηριότητας. Η Μελέτη Επαναχρησιμοποποίησης που προβλεπόταν να συντάσεται για την έκδοση της Άδειας, πλέον συμπεριλαμβάνεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ τα περιεχόμενά της παραμένουν ως είχαν.

Την ΚΥΑ 191002 μπορείτε να την κατεβάσετε από το Εθνικό Τυπογραφείο πατώντας σε αυτό τον σύνδεσμο.

Ολοκληρωμένα έργα 2018
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING