ΚΥΑ Αρ. οικ. 191002 (ΦΕΚ 2220Β, 9/9/2013) – Τροποποίηση της ΚΥΑ 145116 για την Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργαμένων Λυμάτων

Η ΚΥΑ Αρ. οικ. 191002 τροποποιεί την ΚΥΑ 145116 σε διάφορα σημεία, με σημεντικότερο το ότι πλέον η Άδεια Επαναχρησιμοποίησης επεξεργαμένων λυμάτων αντικαθίσταται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Έργου/Δραστηριότητας. Η Μελέτη Επαναχρησιμοποποίησης που προβλεπόταν να συντάσεται για την έκδοση της Άδειας, πλέον συμπεριλαμβάνεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ τα περιεχόμενά της παραμένουν ως είχαν.

Την ΚΥΑ 191002 μπορείτε να την κατεβάσετε από το Εθνικό Τυπογραφείο πατώντας σε αυτό τον σύνδεσμο.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA