Έργα / Πελάτες

 

moreas-sea
Εκπόνηση Μελετών για την Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων από τρείς Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων (ΣΕΑ Ακροκορίνθου Αριστερός και Δεξιός κλάδος, ΣΕΑ Νεστάνης, ΣΕΑ Αρφαρών) και Υποστήριξη στην Αδειοδότηση των ΜΕΛ

 

moreas
Εκπόνηση Μελετών για την Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων από τις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων του ΚΕΣ Νεστάνης, του ΣΔ Βελιγοστής (Λεύκτρο) και του Αμφίπλευρου ΣΕΑ και ΚΕΣ Αρφαρών και Υποστήριξη στην Αδειοδότηση των ΜΕΛ

 

attiki-odos
Υποστήριξη στην αδειοδότηση των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων στις θέσεις ΣΕΑ Ασπροπύργου και ΣΕΑ Μεσογείων.

 

aktor-facility
Λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων στα ΣΕΑ Σπαθοβουνίου και στο ΣΕΑ Νεστάνης του Αυτ/δρόμου ΜΟΡΕΑΣ

 

apion-kleos
Μελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του δευτερεύοντος κέντρου λειτουργίας και συντήρησης στο Ρίο της Ολυμπίας Οδού. Μελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων ΚΕΣ Νέας Περάμου της Ολυμπίας οδού.

 

CONFIDE Ε.Π.Ε.
Εκπόνηση Μελετών Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων στα υπό κατασκευή ΣΕΑ Αλμυρού της Νέας Οδού.

 

IBC-SOLAR
Σχεδιασμός Προγράμματος Ποιότητας για το έργο της εταιρείας στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.

 

ENERGO
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (ISO 9001).

 

ENTERCON
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (ISO 9001).

 

ilion
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (ISO 9001).

 

metis
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (ISO 9001).

 

varelas
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (ISO 9001).

 

Kinno
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (ISO 9001).

 

arvis
Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος (ISO 9001, ISO 14001).

 

arvis-zimmermann
Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001).

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της εταιρείας (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

 

gnomon
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της εταιρείας (ISO 9001, OHSAS 18001).

 

amaze
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, και Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρείας (ISO 9001, ISO 27001).

 

hafco
Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αδειοδότηση των Εγκαταστάσεων στους Κρατικούς Αερολιμένες Ζακύνθου / Ηρακλείου

 

profile
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρείας (ISO 27001).

 

LOUROS BEACH
Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση απόφασης ΕΠΟ

 

SANTORINI PALACE
Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση απόφασης ΕΠΟ

 

ilion
Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αδειοδότηση Εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ισχύος 500 kW και 1ΜW

 

diaamath
Διαμόρφωση Ερωτηματολογίου στα πλαίσια της δράσης 1 του έργου WASTE-C-CONTROL

 

aktor
Επιθεώρηση Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων ΣΕΑ Ευαγγελισμού

 

aktor
Επίβλεψη κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων στα ΣΕΑ Αλμυρού

 

Erodios
Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

 

Fragkos
Ανάπτυξη, Υποστήριξη στην Πιστοποίηση και Υποστήριξη στην Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)

 

Sysco
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)

 

Fragkos
Υποστήριξη στην απονομή Ευρωπαϊκού Σήματος (CE) σε τσιμεντοπροϊόντα

 

Erodios
Υποστήριξη στην εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)

 

Kioupeloglou
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)

 

indice
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)

 

CQS
Υποστήριξη στην ανανέωση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)

 

Ainos
Υποστήριξη στην ανανέωση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)

 

Paladino
Υποστήριξη στην ανανέωση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)

 

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (OHSAS 18001)

 

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)

 

VarosVillage
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000) και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)

 

CONFIDE ΕΠΕ

Μελέτη – Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων ΣΕΑ Πελάνας

 

CONFIDE ΕΠΕ

Εκπόνηση Μελέτης Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και υποστήριξη στην αδειοδότηση των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΕΑ Αλμυρού

 

KORINTHIAN PALACE CATERING

Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001)

 

Ergoasfaleia
Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
nessos
Υποστήριξη στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και στην διατήρηση υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποστήριξη στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου Αμμοληψίας από Θαλάσσια Περιοχή

moreas-sea

 

 

Εκπόνηση Μελετών για την Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων των δύο Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων του Αμφίπλευρου ΣΕΑ Πελλάνας και Υποστήριξη στην Αδειοδότηση

 

stamatina-alexiou

 

 

Ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη στην πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τo Πρότυπo OHSAS 18001:07

 

concept

 

 

 

Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001

 

mandrekas

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001

 

korinthian

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001

 

confide

 

 

 

 

Μελέτη – Σχεδιασμός των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων του Αμφίπλευρου ΣΕΑ ΠΥΡΓΟΥ και του Αμφίπλευρου ΣΕΑ ΚΑΡΑΙΪΚΑ

 

energean

 

 

 

Μετάφραση Τεχνικών Μελετών

 

VarosVillage

 

 

 

Ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τo Πρότυπo ISO 9001:08

 

hafco

 

 

 

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αδειοδότηση των Εγκαταστάσεων στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (SKG)

 

katsaras

 

 

 

Ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη στην πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας και υγείας & ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:08 και OHSAS 18001:07

 

vaxou

 

 

 

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης με κωδικό GR4310006 «ΔΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗ – ΟΜΑΛΟΣ)» του Δικτύου Natura 2000 στα πλαίσια της Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ Λατομείου Αδρανών Υλικών έκτασης 222,38 στρ. στη Λατομική Περιοχή Βαχού (Βʼ Λατομικός Χώρος)  του Δήμου Βιάννου του Nομού Ηρακλείου

sesa

 

 

 

 

 

 

Υποστήριξη στην Απονομή Σήματος GREENKEY

 

utc

 

 

 

Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001

 

olympia

 

 

 

Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000

 

louros

 

 

 

 

Εκπόνηση Μελέτης HACCP

 

fratzeskos

 

 

 

Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001

evropi

 

 

 

 

 

Επανασχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Μελέτης HACCP & παροχή Υπηρεσιών ετήσιας Συντήρησης Συστημάτων Διαχείρισης

interbeton

 

 

 

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης GR4220005 «Παράκτια Ζώνη Δυτικής Μήλου» του Δικτύου Natura 2000, στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου ορυχείου Ποζολάνης στη Νήσο Μήλο

 

katsaras

 

 

 

Ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη στην πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:05

 

agrotexniki

 

 

 

Ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη στην πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας και υγείας & ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:08 και OHSAS 18001:07

riple

 

 

 

Υποστήριξη στον σχεδιασμό και αρχική εφαρμογή Πολιτικής Ασφάλειας για την Διασφάλιση Απορρήτου Επικοινωνιών

 

nessos

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη στην πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015

 

moreas-sea

 

 

 

Μελέτη και Εγκατάσταση Μεμβρανών Υπερδιήθησης στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΕΑ ΑΛΕΑ

dilos

 

 

 

 

 

Αποκατάσταση Βλαβών και θέση σε λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Σχολής Εμπορικού Ναυτικού

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA