Διαχείριση Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Αναγνωρίζοντας την υποχρέωσή μας απέναντι στους πελάτες μας για ποιοτικές υπηρεσίες με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίησή τους, από την αρχή της λειτουργίας της η ENVITY σχεδίασε το δικό της Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Σε συνέχεια αυτού του εγχειρήματος, και με πίστη στη λειτουργικότητα και χρησιμότητα των συστημάτων διαχείρισης, η εταιρεία διεύρυνε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προκειμένου να καλύπτει και τα θέματα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για εμάς στην ENVITY τα συστήματα διαχείρισης είναι τρόπος λειτουργίας.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA