Προφίλ

Η ENVITY είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα αδειοδοτήσεων και νομικής συμμόρφωσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενέργειας, σχεδιασμού περιβαλλοντικών υποδομών και βελτίωσης οργάνωσης επιχειρήσεων σε τεχνικούς τομείς.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε κατορθώσει να αναπτύξουμε ένα μεγάλο κύκλο εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων προκειμένου να καλύπτεται το ευρύ φάσμα θεμάτων που καλείται να διαχειριστεί η ENVITY για τους πελάτες της.

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε κάθε φορά την καλύτερη από πλευράς τεχνογνωσίας και κατάρτισης Ομάδα Έργου για να παρέχουμε στους πελάτες μας ποιοτικές, οικονομικές και άριστες τεχνικά λύσεις για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

 

Βρείτε μας στο Facebook  Facebook page link   Βρείτε μας στο LinkedIn LinkedIn Link

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA