Κατασκευή – Επίβλεψη Κατασκευής

Η ENVITY αναλαμβάνει την κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, ανεξάρτητα από την επιλεχθείσα μέθοδο επεξεργασίας. Η κατασκευή των δεξαμενών μπορεί να είναι τόσο υπόγεια όσο και επίγεια και τα υλικά κατασκευής από προκατασκευασμένες πλαστικές δεξαμενές μέχρι συμβατικές κατασκευές με μπετόν. Η ENVITY αναλαμβάνει και την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της Μονάδας με χρήση PLC.

Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να χρησιμοποιήσει δικά του συνεργεία για την κατασκευή, η ENVITY μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη της κατασκευής, με την εγγύηση ότι η μονάδα θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη και ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί θα είναι ο κατάλληλος σε κάθε περίπτωση.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA