Λειτουργία – Συντήρηση

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας τους ώστε να βεβαιώνεται η καλή ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων και να προλαμβάνονται περιστατικά αστοχιών. Η ENVITY αναλαμβάνει την λειτουργία και Συντήρηση των μονάδων εξασφαλίζοντας της απροβλημάτιστη λειτουργία τους ώστε να τηρούνται οι ποιοτικοί όροι για τα επεξεργασμένα λύματα. Επίσης, είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών διατάραξης της φυσιολογικής λειτουργίας της μονάδας.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA