Μελέτες Επαναχρησιμοποίησης Υγρών Αποβλήτων

Με την ΚΥΑ Αρ. οικ. 145116 ορίστηκε το νομικό πλαίσιο με το οποίο επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Η επαναχρησιμοποίηση καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία χρήσεων των επεξεργασμένων λυμάτων όπως άρδευση, βιομηχανική χρήση, άρδευση σε πρανή αυτοκινητοδρόμων, πυρόσβεση, εμπλουτισμός υδροφόρων, γήπεδα γκολφ κτλ.
Για να εκδοθεί άδεια επαναχρησιμοποίησης, ο Φορέας Ανακτημένου νερού πρέπει να συντάξει Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ με περιεχόμενο που καθορίζεται ανάλογα με την αιτούμενη χρήση.
Η ENVITY αναλαμβάνει την σύνταξη των απαραίτητων μελετών και την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της άδειας για κάθε τύπο επαναχρησιμοποίησης.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA