Σχεδιασμός Επεμβάσεων Αναβάθμισης Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η αναβάθμιση υφιστάμενων Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, με τους κυριότερους από αυτούς να είναι:

  •  Ελλιπής αρχικός σχεδιασμός
  •  Αδυναμία συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία
  •  Αύξηση ή μείωση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού πέρα από τα λειτουργικά όρια της υφιστάμενης Μονάδας
  •  Ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων

Σε κάθε περίπτωση, η αναβάθμιση μίας υφιστάμενης Μονάδας είναι μία εργασία που απαιτεί σωστό σχεδιασμό ώστε το τελικό αποτέλεσμα να καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη, χωρίς υπερβολικό κόστος και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA