Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων

Ο σχεδιασμός μιας Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτεί μία πολύπλευρη προσέγγιση. Η λύση που θα επιλεχθεί θα πρέπει να απαντάει σε μία σειρά από καίρια ερωτήματα όπως:

  •  Ποια θα είναι η τελική χρήση ή διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων και ποιο το Νομικό πλαίσιο στο οποίο θα γίνει αυτή;
  •  Πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα της εποχικότητας σε μικρές Μονάδες;
  •  Πως η συντήρηση θα γίνεται πιο αποδοτική και σε χαμηλότερο κόστος;
  •  Πως θα ελαχιστοποιηθεί το κόστος κατασκευής ;
  •  Ποια τεχνολογία είναι η βέλτιστη για την συγκεκριμένη εφαρμογή;

Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι βασικές ώστε η τελική επιλεχθείσα λύση να είναι η βέλτιστη κάτω από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης.
Η ENVITY διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σχεδιάσει Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων τόσο για την επεξεργασία Αστικών λυμάτων όσο και Βιομηχανικών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA