Σεμινάρια Εσωτερικών Επιθεωρητών (e-learning)

Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών στα πλαίσια υλοποίησης έργων Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, η ENVITY έχει σχεδιάσει μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο «Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης» καλύπτοντας τις απαιτήσεις κατάρτισης εσωτερικών επιθεωρητών που προβλέπουν τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000.

Τα σεμινάρια αυτά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν πλήρη κατανόηση του κάθε προτύπου και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, προγραμματίσουν, υλοποιήσουν και τεκμηριώσουν την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων. Προκειμένου να είναι πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά, τα σεμινάρια είναι σε μορφή e-learning και μπορούν να τα παρακολουθούν οι συμμετέχοντες από τον χώρο τους και με βάση το δικό τους πρόγραμμα. Τα σεμινάρια αυτά παρέχονται σε συνεργασία με το Πιστοποιημένο Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών Computer Start (www.computer-start.gr).

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA