Κατάταξη Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων

Ήδη από το 2014 θεσπίστηκε νέο σύστημα κατάταξης των τουριστικών επιχειρήσεων (Νόμος υπ’ αριθ. 4276/30.7.2014), στόχος του οποίου είναι να δοθεί περισσότερη έμφαση σε κριτήρια που σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως εξάλλου ορίζουν Eυρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αξιολόγησης. Σύμφωνα λοιπόν με το εν ισχύ θεσμικό πλαίσιο, όλα τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να περάσουν την διαδικασία ελέγχου προκειμένου να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό Κατάταξης, απαιτούμενο πλέον για την έκδοση των νέων σημάτων λειτουργίας.

Τα κριτήρια κατάταξης έχουν ως σημαντική διαφοροποίηση την μοριοδότηση ενεργειών πιστοποίησης των καταλυμάτων βάσει διεθνών προτύπων (ISO, GreenKey, Ecolabel, κτλ) δράση που είτε ενισχύει την αναβάθμιση μιας μονάδας σε ανώτερη κατηγορία αστεριών / κλειδιών είτε διασφαλίζει την τήρηση της υφιστάμενης κατάταξης.

Η ολιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση των νέων απαιτήσεων είναι η πρόταση της ENVITY, καθώς είναι κρίσιμο να μπορέσει κάθε επιχείρηση να λάβει τα μέγιστα από την υποχρεωτικά άμεση χρονικά επαναξιολόγηση της κατάταξης. Μέσω της συνεργασίας σας με την ENVITY θα μπορέσετε να:

  • αναγνωρίσετε με πλήρη ασφάλεια, χωρίς παραδοχές, την υφιστάμενη κατάσταση κατάταξης της επιχείρησής σας μειώνοντας έτσι το ρίσκο μιας ανεπιτυχούς προσπάθειας λήψης του Πιστοποιητικού Κατάταξης
  • κατανοήσετε το καλύτερο χρονικά και οικονομικά πλάνο αναβάθμισης της κατάταξης εάν αυτό αποτελεί στόχο της επιχείρησής σας μέσω της υιοθέτησης μοριοδοτούμενων δράσεων
  • συνεργαστείτε με την ENVITY για την υλοποίηση των δράσεων που εξασφαλίζουν την αναβάθμισή σας προκειμένου με ένα συνεργάτη να καλύψετε όλες τις ανάγκες σας
  • διαθέτετε έναν σύμμαχο στην διαδικασία λήψης του Πιστοποιητικού Κατάταξης

Τέλος, η υποστήριξη από συμβούλους στη φάση σχεδιασμού νέων καταλυμάτων αποδεικνύεται κομβική για την αποφυγή περιττών εξόδων και την εξασφάλιση της επιθυμητής κατάταξης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω στην Βιβλιοθήκη του site μας.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA