Μελέτες Επαναχρησιμοποίησης Υγρών Αποβλήτων

Με την ΚΥΑ Αρ. οικ. 145116 ορίστηκε το νομικό πλαίσιο με το οποίο επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Η επαναχρησιμοποίηση καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία χρήσεων των επεξεργασμένων λυμάτων όπως άρδευση, βιομηχανική χρήση, άρδευση σε πρανή αυτοκινητοδρόμων, πυρόσβεση, εμπλουτισμός υδροφόρων, γήπεδα γκολφ κτλ.
Για να εκδοθεί άδεια επαναχρησιμοποίησης, ο Φορέας Ανακτημένου νερού πρέπει να συντάξει Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ με περιεχόμενο που καθορίζεται ανάλογα με την αιτούμενη χρήση.
Η ENVITY αναλαμβάνει την σύνταξη των απαραίτητων μελετών και την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της άδειας για κάθε τύπο επαναχρησιμοποίησης.

Corporate News
  • Health First Certification for the Tourism Industry - Learn more
  • CoVid Shield Certification powered by TUV Austria Hellas - Learn more
  • New Certifications: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Construction – Operation – Maintenance of WWTP: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX for loan applicants of Piraeus Bank
  • Adoption of new standards ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Submission of Environmental Studies: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Annual Support for the Maintenance of Management Systems: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING