Σχεδιασμός Επεμβάσεων Αναβάθμισης Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η αναβάθμιση υφιστάμενων Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, με τους κυριότερους από αυτούς να είναι:

 •  Ελλιπής αρχικός σχεδιασμός
 •  Αδυναμία συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία
 •  Αύξηση ή μείωση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού πέρα από τα λειτουργικά όρια της υφιστάμενης Μονάδας
 •  Ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων

Σε κάθε περίπτωση, η αναβάθμιση μίας υφιστάμενης Μονάδας είναι μία εργασία που απαιτεί σωστό σχεδιασμό ώστε το τελικό αποτέλεσμα να καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη, χωρίς υπερβολικό κόστος και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες.

Corporate News
 • Health First Certification for the Tourism Industry - Learn more
 • CoVid Shield Certification powered by TUV Austria Hellas - Learn more
 • New Certifications: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
 • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
 • Construction – Operation – Maintenance of WWTP: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 • Due Diligence: QIX for loan applicants of Piraeus Bank
 • Adoption of new standards ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
 • Submission of Environmental Studies: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
 • Annual Support for the Maintenance of Management Systems: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING