Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Για τα έργα ή δραστηριότητες που υποχρεούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (Κατηγορία Α1 & Α2), εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Κατηγορία που υπάγονται καθώς και το σύνολο του νομικού πλαισίου που τις διέπει. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατατίθεται στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ή δραστηριότητας.

Αντιστοίχως, για τα έργα ή δραστηριότητες που υποχρεούνται να υπαχθούν σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (Κατηγορία Β), γίνεται Δήλωση Υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Η ENVITY διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία στην σύνταξη ΜΠΕ όλων των κατηγοριών και σε πλήθος διαφορετικών εφαρμογών. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία για τον χειρισμό δύσκολων υποθέσεων που απαιτούν συνεχή συντονισμό και συνεννόηση με τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές.

Corporate News
  • Health First Certification for the Tourism Industry - Learn more
  • CoVid Shield Certification powered by TUV Austria Hellas - Learn more
  • New Certifications: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Construction – Operation – Maintenance of WWTP: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX for loan applicants of Piraeus Bank
  • Adoption of new standards ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Submission of Environmental Studies: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Annual Support for the Maintenance of Management Systems: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING