Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών

Αναγνωρίζοντας την υποχρέωσή μας απέναντι στους πελάτες μας για ποιοτικές υπηρεσίες με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίησή τους, από την αρχή της λειτουργίας της η ENVITY σχεδίασε το δικό της Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Σε συνέχεια αυτού του εγχειρήματος, και με πίστη στη λειτουργικότητα και χρησιμότητα των συστημάτων διαχείρισης, η εταιρεία διεύρυνε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προκειμένου να καλύπτει και τα θέματα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που προκύπτουν από την λειτουργία της εταιρείας.

Για εμάς στην ENVITY τα συστήματα διαχείρισης είναι τρόπος λειτουργίας.

Ολοκληρωμένα έργα 2018
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING