Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Επενδυτικά Σχέδια

Η εταιρεία διευρύνει συνεχώς τον κύκλο των εγχώριων και Ευρωπαϊκών συνεργατών της της προκειμένου να αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και δίκτυα με στόχο την υποβολή ολοκληρωμένων και επιτυχημένων προτάσεων για την λήψη επενδυτικών κεφαλαίων τόσο από ιδιωτικές πηγές όσο και από διεθνή προγράμματα.

Ενδεικτικά, η ENVITY ενδιαφέρεται και συμμετέχει σε calls όπως:

 • HORIZON 2020
 • LIFE+
 • ECOINNOVATION
 • EUROSTARS
 • LEONARDO DAVINCI
 • GRUNDVIG
 • INTERREG (ως subcontractor δημόσιων φορέων)
 • MED EUROPE
 • SOUTH EAST EUROPE

Η ENVITY μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των αντικειμένων που αφορούν σε Περιβαλλοντική Διαχείριση, Διαχείριση Οικοτόπων, Ενέργεια και Αγροτεχνολογία, παρέχοντας υπηρεσίες  όπως μελέτες, έρευνα, τεχνική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπροσώπηση, υποστήριξη σε διαχείριση έργου, ποιοτική αξιολόγηση και παρακολούθηση, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κλπ..

Mέσω του δικτύου των συνεργατών της και μπορεί να συμμετέχει τόσο ως εταίρος σύμπραξης (partner) όσο και σαν Συντονιστής (coordinator) εφόσον καλύπτει τα κριτήρια του εκάστοτε call.

Είναι επίσης σε θέση να αναλάβει τη Δημοσιότητα του έργου προσφέροντας όλο το φάσμα των σχετικών υπηρεσιών όπως δημιουργία ιστοσελίδας έργου, δημιουργία λογοτύπων, διοργάνωση Workshops και Διαχειριστικών Συναντήσεων, επικοινωνία με σχετικούς με το έργο Stakeholders, συγγραφή ερευνητικών εργασιών και papers κλπ.

Εταιρικά Νέα
 • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
 • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
 • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
 • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
 • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
 • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
 • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
 • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING