ΥΑ Α.Π. οικ. 170225 (ΦΕΚ 135Β, 27/01/2014) – Περιεχόμενα Φακέλων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α

Με την παρούσα Απόφαση τίθενται αναλυτικά οι επιμέρους εξειδικεύσεις των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Α’ (ήτοι Α1 & Α2) ανά ομάδα έργου (όπως αυτές καθορίζονται από την Υ.Α. 1958/2012).

Οι επιμέρους εξειδικεύσεις τίθενται για πρώτη φορά, στο εκάστοτε ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο για το περιβάλλον, για κάθε μια από τις Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων (ΥΑ 1958/2012), με αποτέλεσμα να αποτελούν πλέον σαφείς, ουσιαστικές και επιστημονικές κατευθύνσεις τόσο για τη διάρθρωση των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσο και για το πλαίσιο εκπόνησης αυτών.

Επιπρόσθετα, εξειδικεύονται και καθορίζονται οι προδιαγραφές της απαιτούμενης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Σημαντικότερη τομή αποτελεί η υποχρεωτική πλέον Εργασία/Μελέτη Πεδίου, ενώ οι ακολουθούμενες μέθοδοι, η απαιτούμενη διάρκεια εργασιών και τα εξαγόμενα αποτελέσματα τεκμηριώνονται στην παραδοτέα ΕΟΑ.

Κατεβάστε το ΦΕΚ

Εταιρικά Νέα
  • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
  • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING