Επιθεωρήσεις ελέγχου καλής λειτουργίας ΜΕΛ

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας τους και έλεγχο της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων ανάλογα με την τελική χρήση ή διάθεσή τους. Ακόμα και μία Μονάδα που λειτουργεί κατά κανόνα ικανοποιητικά, μπορεί να εμφανίσει προβλήματα τα οποία μπορεί να οφείλονται σε μία σειρά αιτιών που δεν μπορούν αν προβλεφθούν όπως: έντονη διακύμανση στην ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων λυμάτων, παρουσία τοξικών ουσιών στην είσοδο της μονάδας, έντονη διακύμανση στην θερμοκρασία, μη επαρκής αερισμός, λειτουργικά προβλήματα που δεν είναι εμφανή, διατάραξη της ποσότητας και σύστασης της βιομάζας κ.α.. Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζεται ξαφνικά κάποιο πρόβλημα στην ποιότητα των εξερχομένων λυμάτων χωρίς να είναι σαφής η αιτία που το προκαλεί.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ENVITY αναλαμβάνει να ελέγξει την λειτουργία της μονάδας σας, να εντοπίσει τα προβλήματα και τα αίτιά τους και να αποκαταστήσει την καλή λειτουργία της Μονάδας.

Εταιρικά Νέα
  • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
  • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING