Κατασκευή – Επίβλεψη Κατασκευής

Η ENVITY αναλαμβάνει την κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, ανεξάρτητα από την επιλεχθείσα μέθοδο επεξεργασίας. Η κατασκευή των δεξαμενών μπορεί να είναι τόσο υπόγεια όσο και επίγεια και τα υλικά κατασκευής από προκατασκευασμένες πλαστικές δεξαμενές μέχρι συμβατικές κατασκευές με μπετόν. Η ENVITY αναλαμβάνει και την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της Μονάδας με χρήση PLC.

Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να χρησιμοποιήσει δικά του συνεργεία για την κατασκευή, η ENVITY μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη της κατασκευής, με την εγγύηση ότι η μονάδα θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη και ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί θα είναι ο κατάλληλος σε κάθε περίπτωση.

Εταιρικά Νέα
  • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
  • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING