Σεμινάριο ΕΦΕΤ – Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων και που εργάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες: Παρασκευή, Μεταποίηση, Παραγωγή, Συσκευασία, Αποθήκευση, Μεταφορά, Διαμονή, Διακίνηση και Προσφορά προς Πώληση ή Διάθεση Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία, οι χειριστές τροφίμων των παραπάνω επιχειρήσεων, οφείλουν να έχουν λάβει την βασική κατάρτιση, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ.

Η ENVITY, σε συνεργασία με Εγκεκριμένους Εκπαιδευτές του ΕΦΕΤ, παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του Σεμιναρίου που απαιτείται από την Νομοθεσία. Το σεμινάριο αυτό υλοποιείται στον χώρο του πελάτη ενώ το πρόγραμμα εκπαίδευσης καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιπλέον του βασικού υλικού εκπαίδευσης που προβλέπεται από τον ΕΦΕΤ, υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού του υλικού με πρακτικές και στοιχεία που αφορούν εκειδικευμένα τις υποδομές και την λειτουργία της εταιρείας του πελάτη. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Εκπαίδευσης/Κατάρτισης καθώς και Πιστοποιητικό Κατάρτισης από τον ΕΦΕΤ, μετά από την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

Ο εξοπλισμός (projector, laptop κτλ) που απαιτείται για την διενέργεια της εκπαίδευσης δύναται να παρέχεται από την ENVITY χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Εταιρικά Νέα
  • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
  • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING