Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εξειδικευμένων Ενδοεταιρικών σεμιναρίων στο αντικείμενο υπηρεσιών της εταιρείας

Η διαρκής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η ύπαρξη νέων βέλτιστων πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας, η υποχρέωση υιοθέτησης προτύπων για την λειτουργία μιας εταιρείας και η υποχρέωση κατάρτισης εργαζομένων είναι κάποιοι από τους λόγους που μπορεί να δημιουργήσουν την ανάγκη υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης σε μια εταιρεία.
Η ENVITY διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και δεξιότητες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας. Συμπληρωματικά, οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι εγκεκριμένοι εισηγητές ΛΑΕΚ.

Ολοκληρωμένα έργα 2018
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING