Επιθεωρήσεις συμμόρφωσης με νομοθεσία

Όλες οι επιχειρήσεις είτε είναι μεταποιητικές ή βιομηχανικές είτε είναι εμπορίου και παροχής υπηρεσιών καλούνται να συμμορφώνονται με μια σειρά νομοθετικών απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις αυτές ομαδοποιούνται σε δυο κατηγορίες:

1. Απαιτήσεις που καταλήγουν στην υποχρέωση λήψης κάποιας έγκρισης ή άδειας από δημόσια υπηρεσία (πχ ΑΕΠΟ, Άδεια επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, άδεια χρήσης νερού, πιστοποιητικό πυροπροστασίας κ.α.)
2. Απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται καθ’ όλη τη λειτουργία των επιχειρήσεων (πχ τήρηση Περιβαλλοντικών όρων, απαιτήσεις σύννομης διαχείρισης αποβλήτων, απαιτήσεις Τεχνικού Ασφαλείας) και οι οποίες ελέγχονται μόνο κατά την αυτοψία υπηρεσιών σε μια επιχείρηση

Η ENVITY διαθέτοντας σαν βασικά εργαλεία την άρτια γνώση των νομοθετικών απαιτήσεων που διέπουν την λειτουργία κάθε επιχείρησης και την εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιθεωρήσεων επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων είναι σε θέση να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

A. Την συλλογή και καταγραφή όλων των επιμέρους απαιτήσεων με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται η επιχείρησή σας
B. Τον σχεδιασμό και διενέργεια των επιθεωρήσεων για την αξιολόγηση της μεθόδου συμμόρφωσης της επιχείρησής σας με τις απαιτήσεις αυτές

Στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι να διασφαλίσουμε στους πελάτες μας ότι γνωρίζουν τις νομικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία τους και ταυτόχρονα ότι συμμορφώνονται με αυτές προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο μιας επιχείρησης να λάβει κάποιο πρόστιμο σχετικά με την μη τήρηση νομοθεσιών.

Εταιρικά Νέα
  • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
  • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING