Εσωτερικές επιθεωρήσεις συμμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών με πρότυπα (CE, ECOLABEL…)

Η συμμόρφωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων προκειμένου να λάβει κάποια ειδική πιστοποίηση ή κάποιο σήμα λειτουργίας είναι επιτακτική ανάγκη για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων. Η ENVITY διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην βελτίωση των επιχειρήσεων προκειμένου να συμμορφώνονται με τα εν λόγω κριτήρια, μπορεί να παρέχει σαν ξεχωριστή υπηρεσία την διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης προκειμένου να τεκμηριώνεται τόσο η συμμόρφωση όσο και οι αποκλίσεις των υπηρεσιών ή προϊόντων σας από τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων πιστοποιήσεων.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών, η ENVITY αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την εσωτερική επιθεώρηση με στόχο την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του σήματος και ταυτόχρονα να παρουσιάσει στην εταιρεία τις βελτιώσεις που πρέπει να κάνει προκειμένου να εξασφαλίσει την πιστοποίηση του προϊόντος ή υπηρεσίας.

Εταιρικά Νέα
  • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
  • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING