Κατάταξη Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων

Ήδη από το 2014 θεσπίστηκε νέο σύστημα κατάταξης των τουριστικών επιχειρήσεων (Νόμος υπ’ αριθ. 4276/30.7.2014), στόχος του οποίου είναι να δοθεί περισσότερη έμφαση σε κριτήρια που σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως εξάλλου ορίζουν Eυρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αξιολόγησης. Σύμφωνα λοιπόν με το εν ισχύ θεσμικό πλαίσιο, όλα τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να περάσουν την διαδικασία ελέγχου προκειμένου να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό Κατάταξης, απαιτούμενο πλέον για την έκδοση των νέων σημάτων λειτουργίας.

Τα κριτήρια κατάταξης έχουν ως σημαντική διαφοροποίηση την μοριοδότηση ενεργειών πιστοποίησης των καταλυμάτων βάσει διεθνών προτύπων (ISO, GreenKey, Ecolabel, κτλ) δράση που είτε ενισχύει την αναβάθμιση μιας μονάδας σε ανώτερη κατηγορία αστεριών / κλειδιών είτε διασφαλίζει την τήρηση της υφιστάμενης κατάταξης.

Η ολιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση των νέων απαιτήσεων είναι η πρόταση της ENVITY, καθώς είναι κρίσιμο να μπορέσει κάθε επιχείρηση να λάβει τα μέγιστα από την υποχρεωτικά άμεση χρονικά επαναξιολόγηση της κατάταξης. Μέσω της συνεργασίας σας με την ENVITY θα μπορέσετε να:

 • αναγνωρίσετε με πλήρη ασφάλεια, χωρίς παραδοχές, την υφιστάμενη κατάσταση κατάταξης της επιχείρησής σας μειώνοντας έτσι το ρίσκο μιας ανεπιτυχούς προσπάθειας λήψης του Πιστοποιητικού Κατάταξης
 • κατανοήσετε το καλύτερο χρονικά και οικονομικά πλάνο αναβάθμισης της κατάταξης εάν αυτό αποτελεί στόχο της επιχείρησής σας μέσω της υιοθέτησης μοριοδοτούμενων δράσεων
 • συνεργαστείτε με την ENVITY για την υλοποίηση των δράσεων που εξασφαλίζουν την αναβάθμισή σας προκειμένου με ένα συνεργάτη να καλύψετε όλες τις ανάγκες σας
 • διαθέτετε έναν σύμμαχο στην διαδικασία λήψης του Πιστοποιητικού Κατάταξης

Τέλος, η υποστήριξη από συμβούλους στη φάση σχεδιασμού νέων καταλυμάτων αποδεικνύεται κομβική για την αποφυγή περιττών εξόδων και την εξασφάλιση της επιθυμητής κατάταξης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω στην Βιβλιοθήκη του site μας.

Εταιρικά Νέα
 • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
 • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
 • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
 • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
 • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
 • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
 • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
 • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING