Σήμανση Προϊόντων / Υπηρεσιών

Σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών είναι απαίτηση νομική ή πίεση της αγοράς η πιστοποίησή τους ή η συμμετοχή σε κάποιο συλλογικό σήμα. Τα σήματα και οι πιστοποιήσεις αυτές βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία: το προϊόν ή οι υπηρεσίες να συμμορφώνονται με μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, βάση των οποίο βαθμολογούνται και αξιολογούνται προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση ή το σήμα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πιστοποιήσεων ή σημάνσεων είναι:

 • CE: είναι η βασική υποχρεωτική σήμανση προϊόντων ως αποδεικτικό συμμόρφωσης συγκεκριμένων προϊόντων με τις Κοινοτικές Αποφάσεις. Έχει εφαρμογή σε διάφορα είδη προϊόντων όπως: Τσιμέντο, Αδρανή, Μέσα Ατομικής Προστασίας, Μηχανές, και άλλα.
 • Eco-Label (Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα): εθελοντική σήμανση προϊόντων ή υπηρεσιών ως απόδειξη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας. Έχει εφαρμογή σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών όπως: στρώματα, βερνίκια και χρώματα, διαλύτες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τουριστικά καταλύματα, και άλλα.
 • GREEN KEY (Οικολογικό σήμα για τον Τουρισμό): εθελοντική σήμανση επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα ως απόδειξη συμμόρφωσης με μια σειρά οικολογικών απαιτήσεων. Έχει εφαρμογή σε: ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια και κέντρα αναψυχής.
 • FSC: Το FSC – Forest Stewardship Council (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) είναι ένας Διεθνής Μη-Κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει σκοπό την προστασία των δασών του πλανήτη. Η Πιστοποίηση κατά FSC δίδεται από διαπιστευμένους από το FSC φορείς και αφορά σε προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες που αφορούν σε προϊόντα ξυλείας, όπως: Χαρτί, Έπιπλα, Ξύλινα αντικείμενα και άλλα.

Η Ομάδα της ENVITY διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας στη διαδικασία πιστοποίησης ή λήψης κάποιου ειδικού σήματος εξασφαλίζοντας την βέβαια επιτυχία του εγχειρήματός σας.

Εταιρικά Νέα
 • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
 • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
 • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
 • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
 • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
 • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
 • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
 • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING