Λειτουργία – Συντήρηση

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας τους ώστε να βεβαιώνεται η καλή ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων και να προλαμβάνονται περιστατικά αστοχιών. Η ENVITY αναλαμβάνει την λειτουργία και Συντήρηση των μονάδων εξασφαλίζοντας της απροβλημάτιστη λειτουργία τους ώστε να τηρούνται οι ποιοτικοί όροι για τα επεξεργασμένα λύματα. Επίσης, είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών διατάραξης της φυσιολογικής λειτουργίας της μονάδας.

Corporate News
  • Health First Certification for the Tourism Industry - Learn more
  • CoVid Shield Certification powered by TUV Austria Hellas - Learn more
  • New Certifications: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Construction – Operation – Maintenance of WWTP: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX for loan applicants of Piraeus Bank
  • Adoption of new standards ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Submission of Environmental Studies: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Annual Support for the Maintenance of Management Systems: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING