Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων

Ο σχεδιασμός μιας Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτεί μία πολύπλευρη προσέγγιση. Η λύση που θα επιλεχθεί θα πρέπει να απαντάει σε μία σειρά από καίρια ερωτήματα όπως:

 •  Ποια θα είναι η τελική χρήση ή διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων και ποιο το Νομικό πλαίσιο στο οποίο θα γίνει αυτή;
 •  Πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα της εποχικότητας σε μικρές Μονάδες;
 •  Πως η συντήρηση θα γίνεται πιο αποδοτική και σε χαμηλότερο κόστος;
 •  Πως θα ελαχιστοποιηθεί το κόστος κατασκευής ;
 •  Ποια τεχνολογία είναι η βέλτιστη για την συγκεκριμένη εφαρμογή;

Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι βασικές ώστε η τελική επιλεχθείσα λύση να είναι η βέλτιστη κάτω από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης.
Η ENVITY διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σχεδιάσει Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων τόσο για την επεξεργασία Αστικών λυμάτων όσο και Βιομηχανικών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Corporate News
 • Health First Certification for the Tourism Industry - Learn more
 • CoVid Shield Certification powered by TUV Austria Hellas - Learn more
 • New Certifications: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
 • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
 • Construction – Operation – Maintenance of WWTP: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 • Due Diligence: QIX for loan applicants of Piraeus Bank
 • Adoption of new standards ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
 • Submission of Environmental Studies: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
 • Annual Support for the Maintenance of Management Systems: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING