Σχέδια Αποβλήτων – Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγών

Κάθε επιχείρηση και εγκατάσταση που παράγει από την λειτουργία της επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα οφείλει σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία να έχει αναγνωρίσει όλα τα ρεύματα αποβλήτων που παράγει και στη συνέχεια να εξασφαλίζει την ορθή διαχείρισή τους.

Παράλληλα, αποτελεί νομική υποχρέωση για όλους τους παραγωγούς αποβλήτων (επικινδύνων και μη) να συντάσσουν και να υποβάλλουν σε ετήσια βάση μια έκθεση για τα ρεύματα αποβλήτων που είχαν στην επιχείρηση και τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων.

Η Ομάδα της ENVITY διαθέτει την νομική και τεχνική γνώση που απαιτείται για να στηρίξει την επιχείρησή σας στην αναγνώριση των αποβλήτων, την ορθή νομικά διαμόρφωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης και την καταγραφή και σύνταξη της έκθεσης παραγωγού αποβλήτων. Παράλληλα είναι σε θέση αν σας υποστηρίξει στην εύρεση κατάλληλων συνεργατών για την διαχείριση των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων που διαθέτει η επιχείρησή σας.

Corporate News
  • Health First Certification for the Tourism Industry - Learn more
  • CoVid Shield Certification powered by TUV Austria Hellas - Learn more
  • New Certifications: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Construction – Operation – Maintenance of WWTP: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX for loan applicants of Piraeus Bank
  • Adoption of new standards ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Submission of Environmental Studies: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Annual Support for the Maintenance of Management Systems: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING