Σεμινάρια Εσωτερικών Επιθεωρητών (e-learning)

Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών στα πλαίσια υλοποίησης έργων Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, η ENVITY έχει σχεδιάσει μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο «Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης» καλύπτοντας τις απαιτήσεις κατάρτισης εσωτερικών επιθεωρητών που προβλέπουν τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000.

Τα σεμινάρια αυτά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν πλήρη κατανόηση του κάθε προτύπου και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, προγραμματίσουν, υλοποιήσουν και τεκμηριώσουν την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων. Προκειμένου να είναι πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά, τα σεμινάρια είναι σε μορφή e-learning και μπορούν να τα παρακολουθούν οι συμμετέχοντες από τον χώρο τους και με βάση το δικό τους πρόγραμμα. Τα σεμινάρια αυτά παρέχονται σε συνεργασία με το Πιστοποιημένο Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών Computer Start (www.computer-start.gr).

Corporate News
  • Health First Certification for the Tourism Industry - Learn more
  • CoVid Shield Certification powered by TUV Austria Hellas - Learn more
  • New Certifications: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Construction – Operation – Maintenance of WWTP: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX for loan applicants of Piraeus Bank
  • Adoption of new standards ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Submission of Environmental Studies: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Annual Support for the Maintenance of Management Systems: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING