Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων

Ο σχεδιασμός μιας Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτεί μία πολύπλευρη προσέγγιση. Η λύση που θα επιλεχθεί θα πρέπει να απαντάει σε μία σειρά από καίρια ερωτήματα όπως:

 •  Ποια θα είναι η τελική χρήση ή διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων και ποιο το Νομικό πλαίσιο στο οποίο θα γίνει αυτή;
 •  Πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα της εποχικότητας σε μικρές Μονάδες;
 •  Πως η συντήρηση θα γίνεται πιο αποδοτική και σε χαμηλότερο κόστος;
 •  Πως θα ελαχιστοποιηθεί το κόστος κατασκευής ;
 •  Ποια τεχνολογία είναι η βέλτιστη για την συγκεκριμένη εφαρμογή;

Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι βασικές ώστε η τελική επιλεχθείσα λύση να είναι η βέλτιστη κάτω από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης.
Η ENVITY διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σχεδιάσει Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων τόσο για την επεξεργασία Αστικών λυμάτων όσο και Βιομηχανικών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Εταιρικά Νέα
 • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
 • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
 • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
 • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
 • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
 • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
 • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
 • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING