Σχέδια Αποβλήτων – Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγών

Κάθε επιχείρηση και εγκατάσταση που παράγει από την λειτουργία της επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα οφείλει σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία να έχει αναγνωρίσει όλα τα ρεύματα αποβλήτων που παράγει και στη συνέχεια να εξασφαλίζει την ορθή διαχείρισή τους.

Παράλληλα, αποτελεί νομική υποχρέωση για όλους τους παραγωγούς αποβλήτων (επικινδύνων και μη) να συντάσσουν και να υποβάλλουν σε ετήσια βάση μια έκθεση για τα ρεύματα αποβλήτων που είχαν στην επιχείρηση και τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων.

Η Ομάδα της ENVITY διαθέτει την νομική και τεχνική γνώση που απαιτείται για να στηρίξει την επιχείρησή σας στην αναγνώριση των αποβλήτων, την ορθή νομικά διαμόρφωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης και την καταγραφή και σύνταξη της έκθεσης παραγωγού αποβλήτων. Παράλληλα είναι σε θέση αν σας υποστηρίξει στην εύρεση κατάλληλων συνεργατών για την διαχείριση των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων που διαθέτει η επιχείρησή σας.

Εταιρικά Νέα
  • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
  • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING