Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Για τα έργα ή δραστηριότητες που υποχρεούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (Κατηγορία Α1 & Α2), εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Κατηγορία που υπάγονται καθώς και το σύνολο του νομικού πλαισίου που τις διέπει. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατατίθεται στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ή δραστηριότητας.

Αντιστοίχως, για τα έργα ή δραστηριότητες που υποχρεούνται να υπαχθούν σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (Κατηγορία Β), γίνεται Δήλωση Υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Η ENVITY διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία στην σύνταξη ΜΠΕ όλων των κατηγοριών και σε πλήθος διαφορετικών εφαρμογών. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία για τον χειρισμό δύσκολων υποθέσεων που απαιτούν συνεχή συντονισμό και συνεννόηση με τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές.

Εταιρικά Νέα
  • Συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα - Πιστοποίηση Health First - Μάθε περισσότερα
  • Πιστοποίηση CoVid Shield με την εγγύηση της TUV Austria Hellas - Μάθε περισσότερα
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING